cart

Sale Price:$333.00 Original Price:$999.00
sale

Jenis aksara Jawa yang masih dikenali sekarang adalah hasil perkembangan di masa kerajaan Majapahit. ka jayabaya Aksara telah disusun ulang ketika kerajaan Islam menguasai Jawa. lirik inget ka mantan Sehingga, susunan hurufnya berbunyi ha, na, ca, ra, ka, dan seterusnya Aksara Jawa Adalah Aksara Jawa adalah hasil budaya tulis dari suku bangsa Jawa

Quantity:
Add To Cart